110km/h föreslås bli 90km/h

Lägre hastighet på länets vägar, det föreslår Vägverket region norr.

För att öka trafiksäkerheten i Norr- och Västerbotten vill Vägverket sänka hastigheten från 110 kilometer i timmen till 90 kilometer i timmen, på 25 mil av det mindre vägnätet.

Det är kortare sträckor på vägarna 356, 370 och 363 där hastigheten föreslås sänkas i Västerbotten. De sträckorna har bedömts ha för låg trafiksäkerhetsstandard för att ha den högre hastigheten.

- Det här kommer inte att innebära några hinder i trafiken men en hastighetssänkning på de här sträckorna kan rädda liv, säger Lena Dahlgren, vägdirektör på Vägverket region norr till P4 Västerbotten.