Planerar tak över Ingemarbacken

Ett tak över Ingemarbacken i Tärnaby, ja det kan faktiskt komma att bli verklighet.

Storumans kommun har på kommunstyrelsemötet idag bestämt att de ska medfinansiera en förstudie över möjligheterna att genomföra en satsning i Tärnaby som innebär ett tak över Ingemarbacken.

Något som skulle kunna skapa möjligheter för alpin skidåkning året runt. Stig Strand ställer sig mycket positiv till ett eventuellt tak över Ingemarbacken.

- jag tycker att det är en jättebra idé. På så sätt skulle man ha en backe som har hyggliga världscupmått, och få träna året runt vore fantastiskt. En bra möjlighet för de som ska bli bra tävlingsåkare och det skulle ge en annan ryggrad åt turismen också, säger Strand.

För att en förstudie ska kunna genomföras krävs fler finansiärer. Kommunen går in med 100 000 kronor har sökt resterande 700 000 från bland annat Nutek och Länsstyrelsen.

- Är inte de villiga att bidra med pengar faller hela projektet, säger Gunilla Lundgren, kommunstyrelsens ordförande.