Umeå energi vill slippa sanktionsavgift

Umeå energi överklagar till Regeringsrätten för att slippa betala de drygt 600 000 kronor i sanktionsavgift som bolaget måste betala efter att ha lämnat felaktiga uppgifter om bränslet som används i anläggningen Dåvanmyran.

De felaktiga uppgifterna ledde till att Umeå energi fick omkring 1800 elcertifikat för mycket.

Både kammarrätten och länsrätten har tidigare fastställt att bolaget ska böta, men nu hoppas Umeå energi att Regeringsrätten ska fatta ett annat beslut som leder till att sanktionsavgiften upphävs eller sänks.