Ångermanälven ska få fisk tillbaka

Planeringen för att reparera vattenskraftens skador på fisket i Ångermanälven har kommit igång. Ångermanälvgruppen har nyligen börja arbeta med frågan om att återskapa fiskrika miljöer i älven.

För ett år sedan satt Mikael Strömberg vid köksfönstet och blickade ut över den vidsträckta Malgomajsjön. Skulle man inte kunna göra något åt Ångermanälven?, tänkte Mikael. Han betraktar älven närmast som död i jämförelse med hur Ångermanälven beskrivits tiden före vattenkraftsdammarna byggdes. Och nu sitter Ångermanälvsgruppen och funderar på samma sak. Mikael strömberg representerar skogsnätverket Vilhelmina Model Forest och där finns representanter från Vattenfall, Länsstyrelserna i tre län och Miljödepartementet.
– Det är en svår fråga och intresset är stort från myndigheter och statliga verk, säger Mikael Strömberg.

Men att jobba med hela älvsystemet på en gång blir för stort. Det blir en bit i taget, säger Mikael Strömberg. Till att börja med räcker det med den del av Ångermanälven som ligger i Lappland har Ångermanälvsgruppen bestämt. Från Ransaren i Vilhelminafjällen till Stenkulla kraftverk i Åsele.

Det kan dröja många år innan det verkligen byggs något. Det kan vara fisktrappor och återskapade lekområden. Men det får ta tid, säger Mikael Strömberg. Man kan inte bygga en vandringsväg innan man är säker på att den fungerar, säger Mikael Strömberg.

Reporter Örjan Holmberg