Järvminskning i Västerbotten

Antalet nyfödda järvar har minskat för första gången på flera år. Det är Västerbottens län som står för nästan hela minskningen. Bara 6 järvhonor i länet fick ungar i år jämfört med 22 förra året.

Det kan vara en naturlig svängning i föryngringen av järvar eftersom järvhonor föder ungar vartannat år och 22 föryngringar som det var 2005 är mer än vanligt. Michael Scheider, rovdjurssamordnare på Länsstyrelsen i Västerbotten, säger att det är för tidigt att säga hur järvstammen kommer att utveckas på längre sikt. Det går inte att dra stora slutsatser på ett år och järvföryngringen i Västerbotten har gått upp och ner flera gånger sedan övervakningen började på allvar 1996, säger Michael Schneider. Honorna är också känsliga för födotillgången vintern innan de ska föda och förra vintern kan ha varit dålig för järvarna.

Målet för järvpolitiken är att järvstammen ska öka till 90 föryngringar i landet. Med en föryngring menas en lya med ungar och det anses vara ett bra mått på hur järvstammen ser ut som helhet. 2005 fastställdes 81 föryngringar i landet och antalet djur uppskattades till ca 480. Järven har en fast och reproducerande stam i Västerbotten, vanligen med 10 - 20 föryngringar per år.

I vår lanserades ett försök med kameraövervakning av järvlyor för att lära sig mer om järvungar. Kameran skulle starta av en rörelsedetektor. Två lyor kameraövervakades i Västerbotten men det blev en besvikelse. ” Vi fick järvbilder från ena lyan men inga bilder på ungar och det var ju det som var meningen”, säger Michael Schneider men det har varit lärorikt och till våren ska fler järvlyor kameraövervakas.