Större underskott i Lycksele

Lycksele kommun dras med allt större ekonomiskt underskott. I år har kostnaderna fortsatt att öka trots olika åtstramingar.
Politikerna vill nu engagera all kommunal personal, så att man kan hitta nya billigare sätt att arbeta i en krympande kommun. Socialdemokratiska kommunalrådet Lilly Bäcklund säger att kommunen är anpassad för en befolkning på 15000, men i verkligeten är invånarantalet på väg mot 12000. En anpassning till detta måste ske, men med förankring hos lyckseleborna, menar Lilly Bäcklund.