Studenter fick rätt i HD - diskriminerades av universitet

Två Umeåstudenter nekades plats på juristutbildningen vid Uppsala universitet när 30 studenter med utländsk bakgrund kvoterades in. HD dömer universitetet för diskriminering.

Två Umeåstudenter har fått rätt i Högsta Domstolen. HD dömer Uppsala universitet för diskriminering när när 30 andra sökande med utländsk bakgrund kvoterades in till juristutbildningen.

Slutsatsen efter domen är att positiv särbehandling får användas, men bara i de fall där de sökande har likvärdiga meriter

De två kvinnorna som nekades tillträde till utbildningen trots att de hade bättre betyg får nu 75 000 kronor var i skadestånd. Staten ska också betala deras rättegångskostnader i HD på drygt 41 000 kronor.

Kvinnorna studerar sedan ett par år på juristutbildningen i Umeå.

Domstolen konstaterar att den svenska lagstiftningen tillåter undantag från förbudet mot diskriminering, bland annat positiv särbehandling.

Uppsalafallet, där 30 sökande med utländsk bakgrund fick tillträde trots att de hade sämre meriter än andra sökande, handlade enligt HD dock om ”stark” positiv särbehandling och för det finns inget stöd i lagstiftningen.

Slutsatsen är att positiv särbehandling får användas, men bara i de fall där de sökande har likvärdiga meriter.