Många dör vid jul och nyår

Jul och nyår är farliga högtider. Under veckorna kring årsskiftet dör det fler än vid något annat månadsskifte under året. Mycket mat och alkohol men lite motion är en faktor, andra är stress, depression och vintersjukdomar.

Förra året dog 2563 personer i Västerbottens län. Många av dem avled under jul och nyår, eftersom det är nu under veckorna kring årsskiftet som det dör fler än vid något annat månadsskifte. Ensamhet, depressioner och extremt osunda levnadsvanor under jul och nyår, är några av förklaringarna.

– Det är både en positiv tid och en svår tid. Det finns så mycket förväntningar kring julhelgen och då kan ensamheten kännas ännu värre, säger idrottsläkaren Mats Carlén som är expert på friskvård.

Men ensamheten är bara en del av förklaringen. Stress och typiska vintersjukdomar gör också sitt. Dessutom är extremt osunda matvanor under jul och nyår en viktig förklaring menar Mats Carlén.

– Det finns mycket att stoppa i sig och till det finns det ganska mycket alkohol. I många många fall blir det lite för mycket av det goda samtidigt som det blir för lite motion, säger Mats Carlén.

Reporter Johannes Rosendahl,
Sveriges Radio Dalarna