Gemensam flyktingmottagning på väg att komma igång

Den gemensamma flyktingmottagningen i Umeåregionen har kommit i gång.

Under hösten har flyktingsekreterare anställts i kranskommunerna.

Men mottagningen i kranskommunerna har inte riktigt tagit fullt fart ännu.
Umeå har däremot en etablerad mottagning sedan länge.

Hittills har sammanlagt 150 flyktingar tagits emot i Umeåregionen, varav 126 i Umeå.

Förutom Umeå ingår Bjurholm, Robetsfors, Vännäs, Nordmaling och Vindeln i regionen.

Umeåregionens sex kommuner har skrivit ett gemensamt avtal med Integrationsverket för att ta emot 435 flyktingar under 2006 och 2007.

Umeå tar under perioden emot 280 personer och kranskommunerna 30-35 personer vardera.

Umeåregionen har fått projektpengar från Integrationsverket för att skapa en modell för hur flera kommuner kan samordna sin flyktingmottagning.

Pengarna är också till för att utveckla samarbetsformer mellan olika aktörer i samhället som kommun, arbetsförmedling, frivilliga organisationer och sjukvård, med syftet att underlätta flyktingarnas situation.