Trycket på medicinkliniken i Skellefteå lättar

Överbeläggningarna på medicinkliniken vid Skellefteå Lasarett har minskat och läget är nu hanterbart.
Det säger Eva Åberg som är verksamhetschef .

I mitten av december väntade totalt mer än 50 utskrivningsklara patienter på kommunalt boende,och planerade operationer fick ställas in.

Inför julhelgen gjorde Skellefteå kommun extra insatser för att kunna erbjuda kommunala boenden.

Det här har gjort att antalet utskrivningsklara med kommunalt ansvar har halverats, och
i dag är det 26 gamla som väntar på kommunalt boende.