Försäkringskassan gör om organisationen

Försäkringskassan gör om sin organisation i hela landet. I Västerbotten kommer kassan från och med februari att delas i två geografiska områden.

Det ena är Umeå med kranskommuner och det andra Skellefteå plus inlandskommunerna.

Försäkringskassan kommer dock även framöver att ha kontor i alla kommuner med möjlighet till personliga besök.

Fast myndigheten vill helst styra över så mycket som möjligt av besöken till telefontjänst och självbetjäning.