Silängar i Norsjö blir kulturreservat

I dag blir Rörträsk silängar i Norsjö kommun officiellt länets första kulturreservat.
Det handlar om ett område längs Petikån som under 1800 och delar och nittonhundratalet användes som våtslåttermarker. Med hjälp av dikning och dammbyggen byggde människorna i Rörträsk finurliga bevattningssystem för att öka produktionen av foderväxter på ängarna längs Petikån. I området finns också en kvarn och en akvedukt som nu restaurerats,och syftet med reservatet är att bevara ett kulturområde som skapats av människor.