Landstinget satsar på folkhälsovård

Landstinget planerar för närvarande en större satsning på folkhälsovård och helt i den andan har det regionala utskottet beslutat om pengar till två satsningar.
Umeå sjukvård och Apoteket Renen fick 300.000 kronor till ett hälsotorg i apotekets lokaler i centrala Umeå. 245.000 kronor fick Vindelns Folkhögskola till en förstudie av hur skolan ska bli ett metodutvecklingscentrum för hälsofrämjande arbetsliv. Projektet ska drivas i samarbete med Vindelns hälsocentral.