Skrotade bilar återvinns dåligt

Plasten i de bilar som skrotas i Sverige återvinns inte, det hävdar Olle Johansson som är försäljningsansvarig på Örebro bilskrot. Det här gör att EU-direktivet om att 85% procent av varje bil ska återvinnas knappast fullföljs.

Mycket plast i bilarna gör det svårt för skrotbranschen att nå målet med hur mycket av en bil som ska kunna återvinnas. Idag är målet 85 procent men det kommer att skärpas ytterligare, enligt direktiv från EU.

Olle Johansson, som är försäljningsansvarig på Örebro bilskrot, hävdar att bilskrotarna redan idag misslyckas med att nå målet.

Naturvårdsverkets branschexpert, Hans Zetterling, säger att åttiofemprocentsmålet visst nås, men håller samtidigt med om att statistiken är osäker.