Tandläkarbuss eller buss till tandläkare

Det blir ingen privat tandläkare som ersätter folktandvårdens nedlagda mottagningar i Dikanäs och Saxnäs.
Landstingsdirektören fortsätter att utreda andra alternativ. Det berättade socialdemokratiska landstingsrådet Levi Bergström, då han besökte Dikanäs i lördags. Ett alternativ som utreds är en mobil tandläkarmottagning, liknande blodbussen, och ett annat alternativ kan vara att landstinget ordnar någon form av samtransporter till tandläkare.