Brist på psykiatriker

Bristen på psykiatriker är stor i landet, det visar siffror från Socialstyrelsen. Västerbottens län har färre psykiatriker än riksgenomsnittet.

Norrbotten är det län i landet som har lägst antal specialistläkare i förhållande till folkmängden. Andelen psykiatriker är där 6 stycken per 100.000 invånare. I Västerbottens län finns 11 psykiatriker per 100.000 invånare, vilket också är under rikssnittet som ligger på 17.

Konsekvenserna blir att personer med psykisk ohälsa inte får den vård de ska, menar Birgitta Sjögren, ordförande för anhörigföreningen ISPS i Skellefteå.

Carl-Gustav Olofsson, chef för psykiatriska kliniken vid Skellefteå lasarett menar att situationen är alarmerande med tanke på att 1/3 av yrkeskåren går i pension de närmaste åren.
– Det är brist på psykiatriker i hela Skandinavien, berättar Olofsson för P4 västerbotten.