Bara två valprogram på samiska

Alla riksdagspartier i Sverige har valprogram på andra språk än svenska. Men få program finns på Sveriges officiella minoritetsspråk.
Det är bara två partier som har valprogram på samiska och det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det visar en undersökning som Sveriges Radio har gjort. Statsvetaren Nils Wasara på Nordisk Samisk Institut i Kauotokeino i Norge säger att det är viktigt med valprogram på alla språk och att det är något som samiska politiker måste arbeta med. Vänsterpartiet har också valprogram på de officiella minoritetsspråken tornedalsfinska och romani. Men valprogram på jiddish har Vänsterpartiet glömt bort.