Vården i Vännäs måste spara 6 miljoner

De ekonomiska problemen för vård- och omsorgsnämnden i Vännäs fortsätter. Oförutsedda kostnader gör att budgeten även i år troligen kommer att överskridas.
Förra året gick vård- och omsorgsnämnden i Vännäs med ett stort underskott. Kommunstyrelsen beslutade då om sparåtgärder för att få ordning på nänmdens ekonomi. Det har vi berättat om tidigare här i P4 Västerbotten. För det här året hoppades man kunna minska underskottet med 6 miljoner kronor, men ökade kostnader under juli månad gör att det blir svårt att klara det målet. Nu analyserar man exakt varför kostnaderna ökat så under juli och vilka åtgärder som ska tas för att budgeten ska kunna hållas.