Vägar som potatisåkrar, katastrof för glesbygden

Vägverket sänker bidragen till drift och underhåll av enskilda vägar med upp till 15 procent för vissa typer av vägar. Men beslutet får nu stark kritik både från politiker och boende i berörda områden.
- Vi har ju så dålig väg, man blir ju helt bestört över att de kan fortsätta att dra ner på vägarna här, säger Frans Sörensen bor i byn Bygdsiljum och är engagerad i Burträsk väggrupp. I Sverige finns det 74 000 kilometer enskilda vägar och Vägverkets beslut om minskade bidrag har fått flera politiker från glesbygdskommuner i norra Sverige att reagera. Håkan Persson arbetar på Vägverket och han förklarar beslutet med att statsbidragen har inte ökat i samma takt som kostnaderna och pengar som Vägverket har att dela ut till de olika regionerna inte räcker. Det innebär i förlängningen att ännu mer av kostnadsansvaret skjuts över till fastighetsägarna längs de enskilda vägarna. Carina Linder är jordbrukare och också engagerad i Burträsk vägggrupp. Hon menar att vägfrågan kan avgöra Norrlands framtid eftersom dåliga kommunikationsmöjligheter sätter stopp för en ökad inflyttning. - Vill man att det ska bli potatisåker överallt? undrar Carina Linder, jordbrukare i Burträsk.