Institutionsplacerade unga studeras

Invandrarungdomar i Umeå är överrepresenterade på institution. Fler än som motsvaras av deras andel i samhället har placerats på institution. Det konstateras i en ny studie som där socialtjänsten tagit reda på mer om bakgrunden för de institutionsplacerade. I den undersökta gruppen ingår 10 pojkar och 12 flickor. 18 är födda i Sverige, fyra är födda i annat land. Många har öppenvårdsinsatser bakom sig, men det har inte varit tillräckligt.