Norsk ambulanshelikopter

Det blir det norska företaget Luftransport Svenska AB som tar över ambulanshelikopter-trafiken efter försvaret den första december i år.
Att nu landstinget sluter ett avtal med ett privat företag, har att göra med försvarsmaktens beslut att minska sin civila service. För landstinget blir avtalet med det privata företaget 6 1/2 miljoner dyrare än när försvaret skötte trafiken. Det norska företaget sköter idag ambulanshelikopter-trafiken i Jämtland och Stockholm.