Nätverk för unga anhöriga till dementa startas

Demens är något som oftast kopplas samman med ålderdom, men också unga människor kan drabbas av demens.
Nu har ett nätverk för anhöriga för unga dementa startat i Umeå.

Karin Linghult ordförande för nätverket i Umeå säger att det är viktigt att anhöriga får träffas: