"Inget badhus på tomten för Strand hotell"

Det senaste i debatten om placering av ett upplevelsebad i Umeå ligger nära älven. Tullkammaren och tomten där Strand hotell stod finns i ett förslag som kommer från två av Umeå kommuns tjänstemän.

Karin Erikson pensionerad länsantikvarie är ordförande i Föreningen byggnadsminneskultur i Umeå.
Hon tycker inte om förslaget: