Stopp för ensamma flyktingbarn i Lycksele

Det blir fortsatt stopp för mottagande av ensamma flyktingbarn i Lycksele.
Socialnämnden i Lycksele beslutade idag liksom kommunstyrelsen gjorde inför 2006 att bostadsbrist, dålig arbetsmarknad och ansvar för de flyktingar som redan finns i kommunen inte gör att man kan åta sig att också ta emot flyktingbarnen.

Ersättningen från staten kompenserar inte heller för de extrakostnader och det extraarbete som Lycksele skulle få för de ensamma flyktingbarnen, anser Socialnämnden.
Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.