Chefer nöjda, anställda mindre nöjda

Många chefer och arbetsledare inom landstinget och länets största kommuner anser att det har gått bättre än väntat att anpassa verksamheterna till den nya arbetstidslagen. Däremot tycker många personalgrupper att de fått ett klart sämre arbetsschema.

Den här lagen bygger på ett EU-direktiv och innebär bland annat att arbetstagaren har rätt till 11 timmars sammanhängande dygnsvila mellan arbetspassen. Dessutom får den genomsnittliga veckoarbetstiden inte överstiga 48 timmar över en fyraveckorsperiod.

Lagen berör framförallt dom arbetsplatser där det pågår verksamhet dygnet runt och året runt, och där det finns beredskap eller jourverksamhet. Till exempel inom kommunernas äldre- och handikappomsorg, räddningstjänsten och inom landstinget.

Chefer inom landstinget och länets största kommuner upplever att det har gått bättre än väntat att anpassa verksamheterna till den nya arbetstidslagen. Det har heller, än så länge, inte inneburit några större kostnadsökningar.

Däremot tycker många personalgrupper att de fått ett klart sämre arbetsschema, och att det blivit svårare att individuellt anpassa och påverka sitt arbetsschema. En konsekvens kan till exempel bli fler helgtjänstgöringar.

Inom handikappomsorgens jourverksamhet kommer bemanningen att öka. Nackdelarna blir att vårdtagarna får fler personer runt sig.

Det finns även frågetecken hur läkarnas beredskap och jour ska lösas, och även socialsekreterarnas kvälls och nattberedskap.

Det pågår centrala förhandlingar om lagen ska tolkas rakt av eller om man kan göra undantag.

När det gäller Skellefteå Kommun så tror Gunn Britt Jansson att det kommer att behövas mer personal.