Socialstyrelsen kritiserar Malå sjukstuga

Socialstyrelsen riktar kritik mot Malå sjukstuga sedan två patienter fått vänta onödigt längre på behandling.

En patient fick vänta en månad på att få ordinerad behandling med det blodförtunnande medlet Waran, en annan patient hade en njurtumör men fick också vänta på behandling.

Händelserna har anmälts till Socialstyrelsen enligt lex Maria. Myndigheten anser, efter att ha utrett det inträffade, att orsaken troligen varit bristande rutiner och riktar kritik mot vårdcentralen.