Promenadstopp på södra älvbrinken

Älvbrinken vid Umeälven bakom Tegs sjukhem och en bit österut till Sorterarevägen är så pass farlig att det blir fortsatt promenadstopp i naturen och längs gång- och cykelvägen.

Däremot är det ingen rasrisk för sjukhem, villor eller andra fastigheter söder om cykelvägen. Konstaterandet görs av Claes Cahier, projektledare för att rädda södra älvsbrinken för Samhällsbyggnadskontorets räkning.

Två alternativ för att rädda strandkanten för framtiden har utretts: Endera gräva ut och sänka banken och gångvägen och förstärka denna sänkta strandkant, eller att förstärka den 15 meter höga älvbrink som finns idag. Arbetet för att säkerställa södra älvbrinken vid sjukhem och skola påbörjas i höst. Skolbarn, patienter på vårdhemmet och boende är informerade om att det är promenadförbud på älvbrinken.