Många vill bygga villor vid Umeälven i Lycksele

Många är intresserade av att bygga på de 16 nya villatomter som planeras vid Umeälven nedanför Furuvik i Lycksele. Men det finns också önskemål om att få ha kvar området orört för rekreation.
Det kom fram när ett fyrtiotal personer deltog i ett samrådsmöte härom kvällen.

Men än så länge dröjer det med beslut. Förslaget till detaljplanen ska först ställas ut - troligen i slutet av februari - och då kan allmänheten komma med synpunkter.
De synpunkterna ska sedan beaktas innan miljö- och byggnadsnämnden och sedan slutligen kommunfullmäktige beslutar om det blir några nya villatomter invid Umeälven i Lycksele.