Flygplatser får besök från Arbetsmiljöverket

De mindre flygplatserna i länets inland får besök av Arbetsmiljöverket i slutet av januari och februari. Det är en mindre kampanj för att uppmärksamma brister i arbetsmiljön för främst lastningspersonal och andra anställda som har tunga jobb eller fysiskt krävande jobb med svåra arbetsställningar.

Detaljer som Arbetsmiljöverkets inspektörer skall titta på är bland annat vilka hjälpmedel som finns när rörelsehindrade personer skall hjälpas ombord på trånga flygplan uppför smala flygplanstrappor.