Dispens för läkare vid kvinnoklinik

Läkarna vid Kvinnokliniken i Lycksele har fått dispens från den nya arbetstidslagen.
De fyra läkarna är helt enkelt för få för att kunna jobba enligt lagen, som bland annat innebär att det måste gå elva timmar mellan två arbetspass och dessutom ska all jourtid räknas som arbetstid, även om man sover på jobbet.

Alternativet till dispensen hade varit att anställa fler läkare eller stänga verksamheten, säger Evangelina Moraiti som är verksamhetschef och läkare vid Kvinnokliniken i Lycksele.