Öbacka föreslås för badhus

Ännu ett förslag presenteras i frågan om det omtalade nya äventyrsbadet i Umeå. Det bör placeras i Öbackaområdet, det är Vänsterpartiet i Umeå som framför den tanken, eftersom partiet tror att bostäderna som planeras för Öbacka inte kommer att byggas.

Universitetssjukhuset och Botniabanans resecentrum är kombinationer som gör Öbacka till en intressant plats för en ny badanläggning, tror Tamara Spiric, gruppledare för Vänsterpartiet i Umeå. Den bör innehålla en femtiometersassäng, tillägger hon.