Ansöker om renbetespengar idag

Renbetet är det sämsta på årtionden, och idag (19 jan) skickar sametinget iväg samebyarnas ansökan om katastrofpengar för det infrusna renbetet, till regeringen.

Enligt sametinget handlar det om cirka 25 miljoner kronor.

En inventering som rennäringen och länsstyrelserna i norra Sverige gjort visar att renarna har svårt att komma åt renlaven i i stort sett hela renbetesområdet. Marken är täckt av is och samebyarna måste ta till kostsam stödutfordring.

Sametinget har också bjudit in jordbruksminister Eskil Erlandsson att på plats se hur renar och renägare har det. Ministern kommer att besöka renskötselområdet i början av februari.