Minskad sjukfrånvaro i länet

Västerbottningar blir friskare, i alla fall enligt försäkringskassans statistik över ohälsotalet för 2006. Ohälsotalet är försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts med sjukförsäkringen under en 12 månaders period.

I länet sjönk sjukfrånvaron förra året med 3,1 dagar till totalt 45,6 dagar. Målet för Västerbotten är att hamna under 40 dagar till 2008.

Sjukfrånvaron för landet i helhet minskade också med 1,4 dagar till 39,9 dagar totalt.