Inga besked från EG-domstolen begärs när miljömålet om Botniabanan drar igång

Den nya miljödomstolens ledamöter i målet om Botniabanans väg in till Umeå kommer inte att begära några besked från EG-domstolen i förväg. Det beskedet ger den nya miljödomstolens ordförande, Bengt Hellström från Vänersborg, inför att miljömålet sätter igång igen om tre veckor.

Miljödomstolen som sitter bakom skranket den 13 februari består av fyra nya ledamöter. Det är Lena Nilsson, civilingenjör och miljöråd på miljödomstolen vid Umeå tingsrätt, tillsammans med en kommunalt sakkunnig som arbetare på Bodens kommun, och en miljösakkunnig från Norrbottens län.
Och så ordföranden, 66-åriga Bengt Hellström som har varit miljödomare i Vänersborg sen miljödomstolarna inrättades 1999. De skall döma i nästa omgång av förhandlingarna om Botniabanans intrång i Natura 2000-området söder om Umeå - Järnvägsplan 74.

Banverket lutar sig idag i sin argumentering i rätterna mycket mot ett regeringsbeslut från 2004 som Banverket anser fastslår att banan skall gå genom Natura 2000-området på det sätt som spåret är ritat - och miljödomstolerna har hittills instämt i det.
Men motståndarna som är markägare, naturskyddsföreningen och Sveriges ornitologiska förbund anser att man enligt EG-rätten och Miljöbalken inte får dra järnvägen som den nu är ritad och att ett förhandsbesked från EG-domstolen skulle klargöra det redan nu i stället för senare.
Ett sånt förhandsbesked kommer den nya miljödomstolen inte att begära in, säger miljödomaren Bengt Hellström.