Projektet Gästhuset numer en permanent verksamhet

Efter ett år som projekt med hjälp av Miltonpengar är numer mellanvårdsplatserna på Gästhuset i Skellefteå en permanent verksamhet. På Gästhuset ryms åtta personer som är i behov av mer hjälp än den som kommunen kan ge i hemmet.

Socialstyrelsen har också besökt boendet för att se exempel på hur de så kallade Miltonpengarna har används.

Avdelningschef på Gästhuset är Erika Bergmark: