Västerbottningar bra på att lämna in medicin

Länsborna blir allt bättre på att lämna in medciner till apoteken. Förra året, 2006, återlämnade västerbottningarna 27,8 ton mediciner till apoteken, eller cirka ett hekto per år och person, en siffra som ökat med tre ton jämfört med 2005.