Äldre skog försvinner

Äldre skogar avverkas i snabb takt nu. Efterfrågan på skogsråvara är rekordhög och nya kalhyggen blir följden. Biologen Stig-Olof Holm oroar sig för att högkonjunkturen leder till att även vanliga djur och växter försvinner.

Problemet är att skog ersätts med virkesplantager där växter och djur inte kan återvända, säger Stig-Olof Holm som är verksam inom Naturskyddsföreningen.

Eva Ståhl, skogskötselansvarig på Sveaskog i Västerbotten håller inte med. Det kommer alltid att finnas äldre skog och Sveaskog planerar att avsätta en femtedel av sina marker för naturvård, säger Eva Ståhl.