Tekniskt fel bakom helikopterolycka

Helikopterolyckan på Fasnekfjället i Tärnaby den 15 november 2005 berodde på tekniskt fel, skriver Statens haverikommission i en rapport.

Brister i förgasarfunktionen och tändsystemet gjorde att motorn tillfälligt tappade kraft. Låg flyghöjd och fart och få lämpliga landningsplatser bidrog också till olyckan där helikopterns stjärtbom skadades.

Piloten och hans passagerare klarade sig oskadda.