Få kvinnliga vd:ar i Skellefteå

Det är ont om kvinnor i toppen. Bara 2 av 80 vd:ar är kvinnor, konstaterar Norran som granskat jämställdheten i ledarskapet i Skellefteås näringsliv.

Roger Estefors som är chef på Handelskammaren erkänner att siffrorna är mycket uppseendeväckande. Men han tror inte på kvotering, även om han ser att det finns brister i huruvida den högsta ledningen verkligen prioriterar hårt att hitta kvinnliga kandidater till toppbefattningar.

Malin Rönnblom på Kvinnovetenskapligt forum anser att myndigheter måste ställa krav. Exempelvis kunde EU-stöd hållas inne om det saknas jämställdhetsplaner, skriver Norra Västerbotten.

På länsstyrelsen är Margareta Berggren jämställdhetsdirektör. Hon kan bara vädja, argumentera och dra igång projekt, men några sanktionsmöjligheter har hon inte. Margareta Berggren skulle också vilja villkora samhällsstöd och föreslår en jämställdhetsmärkning av produkter.

De 80 företagen har slumpmässigt valts ut bland företag med postort Skellefteå, och årsomsättning på minst 10 miljoner.