Kvinnor över 40 erbjuds bröstundersökning

Kvinnor i Västerbottens län äldre än 40 år erbjuds undersökning av brösten vartannat år. Undersökningarna har börjat efter nyår i Umeå.

NU blir kvinnor i länet mellan 40 och 74 år erbjudna mammografi.

Från och med årsskiftet skall åldersgruppen 40-74 år erbjudas bröstundersökning också i Västerbotten enligt Socialstyrelsens rekommendationer.

- Att vi kunnat utöka åldersgruppen igen beror främst på att vi kunnat anställa fler läkare och fler röntgensjuksköterskor, säger Ellenor Holmlund Öqvist, chef för mammografiscreeningen i länet i ett pressmeddelande.

I Umeå utförs mammografiundersökningar sedan årsskiftet i nya lokaler på Dragonens hälsocentral och på Skellefteå lasarett ska bröstundersökningar börja utföras under våren. - Alla kvinnor som är mellan 40-74 år kommer att få kallelse till undersökning vartannat år, säger Ellenor Holmlund Öqvist.