Barnomsorg borde vara gratis för låginkomsttagare

Inför gratistaxa i barnomsorgen för familjer med inkomster under 20.000 kronor i månaden, föreslår Vänsterpartiet i Umeå.

Barnomsorg borde vara gratis för familjer med låga inkomster. Det anser Vänsterpartiet i Umeå som vill utveckla maxtaxan till en Marx-taxa.

Maxtaxan gynnar höginkomsttagare som får över mer pengar till konsumtion än den gynnar låginkomsttagarna där förskoleavgiften fortfarande är en betydande del av familjeutgifterna, anser Vänsterpartiet i Umeå. I mortionen hänvisas till Skellefteå kommun som infört gratis barnomsorg för låginkomsttagare.

En tänkbar inkomstgräns kan vara 20.000, skriver motiononärerna i sitt förslag till kommunfullmäktige.

Skoldirektören för Förskolan och grundskolan i Umeå anser att motionen skall avslås, för att Umeå inte har råd att avstå de 4,5 miljoner som familjer med inkomster under 20.000 kronor bidrar med till barnomsorgen - särskilt nu när barngrupperna skall minskas till 15 barn och barnomsorgen byggs ut med fler avdelningar.