Flytta mobbare, anser Folkpartiet

Mobbare bör kunna flyttas från sin skola, anser Folkpartiets Britt-Marie Löfgren i en motion till fullmäktige. För och grundskolenämndens chef vill avvakta dom i kammarrätten.

Det är svårt att flytta en mobbande elev från sin skola på grund av gällande lagar och regler för skolan. Det konstaterar Umeås skolledning med anledning av en motion från Folkpartiet om att införa regeln flytta elev som inte slutar mobba kamrater.

Umeås skoldirektör Elisabeth Zachrisson vill avvakta kammarrättens beslut i ärendet om tre Robertsfors-elever som flyttades på grund av mobbning innan beslut fattas om att införa såna regler. Däremot är hon inte helt avvisande i sitt yttrande till För- och grundskolenämnden i Umeå om Folkpartiets motion.

Planer på att införa en flyttningsregel i skolor i Stockholm möter för närvarande starka protester av dem som betraktar det som ett brott mot skollagen och andra bestämmelser. Det är bland annat en sån bedömning som kammarrätten skall göra i fallet med Robertsfors.