HomO-adoptionsärende i Umeå till tingsrätten

Det blev ingen uppgörelse mellan Umeå kommun och HomO-ombudsmannen om reservationen i socialnämndnen som en kristdemokratisk ledamot anfört mot en adoption av två lesbiska par. Det blir därmed en rättssak i tingsrätten.

Det blev ingen uppgörelse i goda om homoadoption i Umeås socialnämnd.

Det blir tingsrätten som får avgöra om Umeå kommun är skadeståndsansvarig för en enskild politikers åsikter.

I två fall som tingsrätten ska behandla har kristdemokraten Helen Edlund reserverat sig mot en enig socialnämnd som sagt ja till att lesbiska ska få adoptera sin partners barn.

För ombudsmannen för diskriminering på grund av sexuell läggning, är det viktigt att kommunens ansvar klarläggs, säger Mattias Falk, jurist HomO.

För HomO som företräder två lesbiska par och för Umeå kommun är det nu tingsrättens sak att avgöra om kommunen ska vara skadeståndsskyldig för åsikter som kristdemokraten Helén Edlund har gett uttryck för. Enligt HomO har politikern diskriminerat kvinnorna genom att i sin reservation hänvisat till kvinnornas sexuella läggning.

För kommunen finns ett liknande intresse av att ha situationen klarlagd. Eftersom det nu var en majoritet som var för adoptionerna med en ledamot som uttryckte sig avvikande så är det principiellt viktigt att frågan nu avgörs av domstolen om kommunen eller den enskilda personen bär ansvaret, säger kommunjuristen Jens Nyström.