Medlemskap i sameby avgörs i rätten

På tisdagen fortsätter en långdragen medlemstvist i Hovrätten. Det handlar om en same som sedan början av sjuttiotalet velat vara medlem i Vapstens sameby, för att kunna syssla med renskötsel - men samebyn säger nej.

Stig-Harry Johansson är same och vill syssla med renskötsel. Han köpte ett renmärke av en släkting redan i början av sjuttiotalet - renmärket är den första förutsättning för att få delta i renskötseln. Och sedan några år tillbaka har han också ett tjugotal renar.

En annan förutsättning för att få syssla med renskötsel, är medlemskapet i en sameby. Men Vapstens sameby som håller till i Tärnafjällen, där Stig-Harry Johansson bor, de vill inte godkänna honom som medlem.

Domstolar oeniga om medlemsskap
Men enligt en dom i kammarrätten är han ändå medlem i Vapstens sameby. Och med den domen i ryggen begärde Stig-Harry Johansson att få se en del papper som handlar om vilka som är medlemmar i samebyn, några mötesprotokoll och en ekonomisk redovisning. En begäran som Vapstens sameby inte ville tillmötesgå eftersom de fortfarande anser att han inte är medlem.

Och så blev det tingsrättsak av det hela. Och Lycksele tingsrätt de tyckte tvärtemot kammarrätten att Vapstens sameby har rätt - Stig-Harry Johansson är inte medlem och han har därför inte rätt att se de handlingar han begärt att få ta del av.

I november förra året kom målet upp i hovrätten, men förhandlingarna avbröts för att parterna själva skulle försöka komma överens - något som visat sig vara ogörligt.

Nu möts därför Stig-Harry Johansson och Vapstens sameby i hovrätten igen.

Reporter AnnaLena Forsberg