En ny epok för skogsbruket

Skogsbruket i länet är på väg in en ny epok när den äldre skogen tar slut, det visar P4 Västerbottens granskning av framtidens skogar. Nu kommer planterade barrskogar förse industrin med råvara istället för de äldre skogar som avverkats hittills.

För att möta den stora efterfrågan på virke behöver framtidens skogar växa fortare, säger Eva Ståhl som ansvarar för skogsskötsel på Sveaskog i Västerbotten.

Också de minsta träden som nu bara röjs bort kan komma till användning. Eva Ståhl säger att röjningen av skog kanske utförs senare när träden blivit något större så att man kan ta tillvara röjningsvirke till biobränsle.