Vattenfall vill bygga nytt kraftverk

Kraftbolaget Vattenfall har ansökt om tillstånd för att bygga ett nytt vattenkraftverk vid Abelvattnet i Storumans kommun. Byggstarten är planerad till maj 2007 om Vattenfall får klartecken vid miljöprövningen.

– Det är drygt femton år sedan Vattenfall senast byggde ett vattenkraftverk. De senaste byggena är Sikfors i Piteälven och Klippen i Umeälven, säger Christer Ljunggren, anläggningschef på Vattenfall.

Bolaget har lämnat in ansökan till miljöprövning av det nya kraftverksbygget.

Vattenfall framhåller att påverkan på närmiljön kommer att bli liten eftersom damm och utloppstunnel redan finns i form av Abelvattnets regleringsdamm. Dammen tillkom i slutet av 1960-talet och fungerar som regleringsdamm till Gejmåns kraftstation tio kilometer nedströms.

– Hela idén är att vi utnyttjar vatten som idag strömmar outnyttjat mellan den befintliga dammen i Abelvattnet och regleringsdammen i Bleriken. Aggregatet placeras i anslutning till utloppet nedanför dammen, säger Christer Ljunggren, ansvarig på Vattenfall i ett pressmeddelande.

Byggstarten är planerad till maj 2007 om Vattenfall får klartecken vid miljöprövningen. Kraftverket som beräknas kosta 50 miljoner kronor att bygga kommer att producera 14,6 GWh om året, vilket motsvarar uppvärmningsbehovet för omkring 750 normalvillor under ett år.