Hyra utebliven från Malå hotel

Malå Hotell sitter i förhandlingar med Malå Energi och Industribolag Fastighetsbolag om hyresskulder på över 650.000 kronor.

Verksamheten har gått sämre den senaste tiden, säger chefen för hotellet Peter Jonsson.

Hyresbetalningarna har uteblivit sen före sommaren 2006 i en överenskommelse med kommunens bolag som äger hotellfastigheten.

Hotellchefen och energi- och industribolaget skall träffas i veckan för att komma överens om hyresskulderna och framtida hyresbetalningar.