Allt svårare med bete för ren

Det har blivit en ytterligare försämring av renbeteskrisen i Västerbotten. Det visar de betesundersökningar som Sametinget och Länsstyrelsen arbetar med.

Sören Långberg på Sametinget säger att under förra veckan kunde han tillsammans med samebyarna konstatera att isskorpor som gör att renarna inte kommer åt födan täcker marken ända ner till Umeå.

Endast öster om E4: an finns några områden kvar där renarna kommer åt att beta men kylan gör att nya isskorpor bildas även närmast kusten.