Slöja får inte förbjudas i skolan

Skolverket är tydligt i beskedet till Minervaskolan: Ordningsregler som förbjuder slöja är inte lagliga.

Skolverket ändrar sig inte angående förbud mot att bära slöja i skolan. Minervaskolan i Umeå får alltså nej till sin begäran att Skolverket trots allt skulle godkänna skolans förbud mot att bära slöja på lektionstid, och därmed likställa mössor och kepsar med slöja.

En sån ordningsregel är inte laglig, och Skolverket förutsätter att ordningsregeln mot mössa på lektionstid inte omfattar slöja i fortsättningen. Minervaskolan har tidigare lovat följa Skolverkets besked.

Samma besked har kommit från Skolverket tidigare, men Minervaskolan hade begärt att verket skulle ompröva sitt beslut.

I den besvärsskrivelsen hänvisade Minervaskolan bland annat till det förbud mot slöja som tillämpas i Franska skolor. Eftersom svenska lagar inte medger den här typen av regler som riktar sig mot en trosuppfattning bedömer Skolverket att det som är godtagbart i Frankrike inte är tillåtet i Sverige.

I mars 2006 blev det känt att en sjuårig muslimsk flicka på Minerva skolan i Umeå inte fick ha slöja i klassrummet. Mamman anmälde det till Skolverket.