Avstängd elev ärende på Skolverket

Minervaskolan skall yttra sig över att en elev avstängts från skolan på grund av ordningsproblem.

Samma dag som besked kommer från Skolverket angående slöjförbudet på Minervaskolan i Umeå skickar verket en begäran om yttrande över att en elev stängts av från undervisningen på samma skola.

Det är föräldrarna som anmält förhållande till Skolverket.